Synstyper

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse

Registreringssyn

Almindelige personbiler og varebiler

Din personbil eller varebil skal synes og godkendes før der kan registreres på ny eller skifte ejer/bruger, hvis:

 • den har været afmeldt over 1 år.
 • det er over 2 år siden bilen sidst er synet og godkendt, hvor hvor bilens alder er mere end 4 år.

Er din bil registreret til veterankørsel, skal den synes og godkendes før den kan registreres på ny eller skifte ejer/bruger, hvis:

 • den har været afmeldt over 1 år.
 • det er over 8 år siden bilen sidst er synet og godkendt, og hvor bilens alder er mere end 40 år.

Din personbil eller varebil skal synes og godkendes før den tages i anvendelse, hvis:

 • den er blevet forsynet med anhængertræk.
 • der er foretaget konstruktive ændringer ved styreapparat, motor, bremser og bærende elementer.
 • egenvægten eller køreklar vægt ændres med mere end 50 kg.
 • den skifter art eller ændre anvendelse.

Dog kræver visse ændringer i anvendelse ikke syn. Se nærmere regler Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

 

Bil der er importeret fra udlandet:

Der er ikke noget krav om vedligeholdelseskontrol, hvis bilen er godkendt ved periodisk syn inden for fristerne i et andet EU-land eller et EØS-land. Det skal dog være muligt for en synsvirksomhed at kontrollere, at bilens konstruktion og udstyr opfylder gældende bestemmelser.

 

Ændring af synsdato:

Ønsker du bilens synsdato til periodisk syn ændret skal den synes og godkendes. Bilen vil herefter blive indkaldt til sit næste periodiske syn 2 år efter godkendelsesdatoen. Er bilen registret til veterankørsel vil den blive indkaldt 8 år efter godkendelsesdatoen.

 

Ejerskifte af motorcykel, campingvogn, lille påhængsvogn mindre end 3500 kg eller traktor

Kørtøjer, der ikke er omfattet af periodisk syn skal godkendes ved syn, før de kan skifte ejer/bruger, hvis:

 • køretøjets alder er mellem 5 og 10 år og senest er godkendt for mere end 2 år siden.
 • køretøjets alder er over 10 år og senest er godkendt for mere end 1 år siden.

For køretøjer der ikke er omfattet af periodisk syn gælder der lempeligere regler for ejer/brugerskifte. Disse regler omfatter ejer/brugerskifte mellem ægtefæller, registrerede partnere, samboende ved f.eks. skilsmisse, ægtefælles eller registreret partners død og ophævelse af fælles bopæl.

Køretøjer, der er afmeldt er ikke omfattet af periodisk syn, og skal derfor synes og godkendes før bilen kan registreres på ny, hvis:

 • køretøjet har været afmeldt i mere end 1 år.
 • køretøjet har været afmeldt i mindre end 1 år, men hvor køretøjets alder er mellem 5 og 10 år og senest godkendt for mere end 2 år siden.
 • køretøjet har været afmeldt i mindre end 1 år, men køretøjets alder er over 10 og senest synet og godkendt for mere end 1 år siden. 
Bilsyn Vest
Bilsyn Vest på facebook