Synstyper

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse

Omsyn

'Kan godkendes efter omsyn' anvendes: 

  • når der er fundet fejl, som skønnes at indebære en færdselssikkerhedsmæssig risiko
  • når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr
  • når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol og
  • når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet, eller fejl er opstået ved afhjælpning, medmindre der er tale om mindre væsentlige fejl.

Synsresultatet "Kan godkendes efter omsyn" betyder, at køretøjet skal til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen for første syn tælles som dag 1. Omsynsfristen kan ikke forlænges. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages omsyn. Bilen skal i stedet fremstilles til et nyt 1. gangssyn.

 

Bilsyn Vest
Bilsyn Vest på facebook