Andre ydelser

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse

Tempo-100 godkendelse

- af campingvogne og små påhængskøretøjer

 

Nu kan du få tilladelse til at køre op til 100 km/t. med campingvogn og små påhængskøretøjer på de tyske motor- og motortrafikveje. Bilsyn Vest har tilladelse til at foretage Tempo-100 undersøgelse på de tyske myndigheders vegne.

Det betyder, at et vogntog, hvor det trækkende køretøj er en personbil, varebil eller bus med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg. kan opnå tilladelse til at køre 100 km/t, hvis påhængskøretøjet er godkendt og har fået en tysk tilladelse til Tempo-100 kørsel.

Den trækkende bil skal ikke særskilt godkendes til Tempo-100, men skal opfylde visse krav som føreren selv er ansvarlig for.

 

Det undersøger vi:

  • Stelnummer
  • Om påhængskøretøjet er forsynet med bremser 
  • Om påhængskøretøjet er forsynet med støddæmpere 
  • Hvor gamle er køretøjets dæk. De må maximalt være 6 år gamle.
  • At dækkenes belastningstal (loadindex) svarer til køretøjest akseltryk.
  • At dækkenes hastighedsmærkning er mindst L (120 km./t.)
  • Om påhængskøretøjet er forsynet med en ISO-godkendt stabiliseringsanordning?
  • Om køretøjet er egnet til at køre 100 km./t.
  • Herudover beregnes, den mindst tilladte køreklare vægt, det trækkende køretøj skal have.

 

Vigtigt

Husk at medbring en kopi af campingvognens registreringsattest

 

Krav til trækkende køretøj

Køretøjet skal være forsynet med ABS-bremse

Skal have en køreklar vægt (se registreringsattesten punkt G) på mindst den anførte værdi i ”Bestätigung” under punktet: Leermasse des ziehende fahrzeug mind. Hvis køreklar vægt ikke fremgår af registreringsattesten kan egenvægt + 125 kg anvendes.

Bilsyn Vest
Bilsyn Vest på facebook