Andre ydelser

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse

Godkendelse til dyretransport

Biler og påhængsvogne der ønskes godkendt til kørsel med levende dyr skal godkendes af synsvirksomhed til dette.

Bilsyn Vest
Bilsyn Vest på facebook